Logotype
Logotype
Logotype

Med KIBI Media får du et hurtigt, tydeligt og sikkert overblik over billeder og videofilm – det hele på et og samme sted. KIBIs løsning til DICOM giver dig hurtig og let afgang til diverse professioners information, såsom røntgenbilleder. Al lagring kan håndteres i KIBIs arkivløsning, som understøtter integration med moderne sygehussystemer. Det er en sikker, patientorienteret platform udelukkende baseret på åbne standarder, som muliggør lagring og deling af billeder samt medicinsk information mellem klinikker, sygehuse og regioner.


KIBI Media

Med KIBI Media får du et tydeligt overblik over billeder, videofilm og behandlingsdokumentation.
KIBI Media er kompatibel med alle behandlingssystemer og medicinsk udstyr inden for primær, ambulant og stationær behandling.

Sammen med personalet på sygehuse og i lægehuse i hele Skandinavien har vi identificeret og analyseret, hvad der er behov for, og hvilke krav, der stilles til et moderne multimediesystem. Resultatet er KIBI Media, som bygger på kontrol, præcision og fleksibilitet.

Kontrol
Det CE-mærkede KIBI Media er en webbaseret software til diagnostik, billedbehandling, redigering samt optagelse af billeder og videofilm fra forskellige kilder (kameraer, videosignaler og bærbare enheder). Da KIBI Media er helt webbaseret, kan du trygt regne med, at du får alle de seneste opdateringer og slipper for omstændelige, gentagne og dyre installationer.

Præcision
KIBI Media tilbyder forskellige funktioner, som giver dig mulighed for at redigere og kommentere billeder og videofilm. Med tekstværktøjet kan du skrive kommentarer direkte på billederne, mens frihåndsværktøjet giver dig mulighed for at måle billedobjekterne. Du kan også sammenligne historisk og nyt billed- og videomateriale.

Fleksibilitet
Du bestemmer, hvad du vil gøre ud fra din stilling i sundhedsvæsenet. Med KIBI Media redigerer og bearbejder du billedmaterialer og afspiller og optager videofilm hurtigt og let. Lige så let kan du videresende materialer til andre behørige på afdelingen, de øvrige afdelinger eller andre sygehuse. KIBI Media kan integreres med alt relevant medicinsk udstyr og patientjournalsystemer.

KIBI Media i korte træk:
• Webbaseret løsning
• Kan fuldt integreres med alle relevante eksisterende journalsystemer og medicinsk udstyr
• Brugervenlige funktioner med færre klik.
• Effektiv videooptagelse
• Support til fuld HD-indspilning
• Videokomprimering i H264
• Kraftig beskyttelse af tavshedspligt og integritet
• CE-mærket

Produktblad
Produktblad
Del siden
Facebook Linkedin

Det her er KIBI Media

ECG Diagnostics Tool

Endelig et hurtigt og kraftigt EKG-visningsprogram til alle formål

KIBI’s nye ECG Diagnostic Tool er et moderne EKG-diagnostisk værktøj til klinikere, kardiologer og forskere på klinikker og sygehuse.

Med den brugervenlige grænseflade får du flere grafiske muligheder til visning af EKG. Du kan se alle patientdata, EKG-informationer og kommentarer hurtigt fra en og samme visning. Desuden har KIBI’s EKG Diagnostic Tool værktøjsmålere på skærmen, så du manuelt kan måle tid og amplitude på optagelsen.

KIBI’s EKG Diagnostic Tool: EKG-visning til ALLE formål

  • En avanceret viser, som undersøger og vurderer ikke-aktiverede EKG-filer.
  • Du konfigurerer skaleringen af tid og amplitude og vælger, hvordan EKG-formatet skal præsenteres på skærmen (fx 12×1, 6×2, 3×4 …).
  • En eller flere EKG-optagelser kan enten åbnes i én visning eller i separate vinduer.
  • Optagelserne kan sammenlignes over hinanden (op til 15 kredsløb) eller via et overblik i et vindue.
  • Det viser EKG-optagelser lavet med systemer fra diverse producenter eller FDA HL7 XML-filer.

ECG Diagnostics Tool i korthed:

  • Se alle patientdata, EKG-informationer og kommentarer hurtigt fra en og samme visning.
  • En avanceret viser, som undersøger og vurderer ikke-aktiverede EKG-filer.

Del siden
Facebook Linkedin

Storage

Fleksibel lagring af multimediefiler og dokumenter.

Lagringsløsning fra KIBI

Al klinisk information i samme skalerbare lagringsløsning. Lagring, publicering og deling af billeder, både DICOM og ikke-DICOM.

KIBIs lagringsløsning er en fuldstændig leverandørafhængig tjeneste, og det betyder, at du kan integrere KIBIs forskellige kliniske moduler med alt dit medicinske udstyr. Lagringsløsningen er en såkaldt Enterprise-løsning og fungerer lige så effektivt i mindre lægehuse som på store regionssygehuse.

Fordelene er, at forvaltning, drift, pleje og behandling samt administration bliver lettere for dig. I lagringsløsningen finder du en komplet, skalerbar tjeneste til billedbehandling, og det betyder, at du reducerer omkostningerne og datalagringsplads. Frem for alt arbejder du med en højeffektiv tjeneste, der øger trygheden under behandlingen, så behandlingsinformation bliver lettere at tyde, håndtere og dele. Løsningen kan integreres med allerede installerede PACS-systemer og HL7-kompatible systemer.

Gå direkte i gang
Lagringsløsningen indeholder Plug and Play-teknikken, som betyder, at du kan installere tjenesten og gå direkte i gang med at håndtere røntgenbilleder, medicinske billeder og anden behandlingsdokumentation – uafhængigt af om du vælger at lagre, dele eller publicere. Lagringsløsningen er fuldt ud kompatibel og udformet til at behandle billeder og tilgængeliggøre dem i alle systemer. Du får en suveræn skalerbarhed i databehandlingen i hele sygehus- og sundhedsvæsenet.

Arkivløsning fra KIBI:

• Understøtter XDS, HL7 og IHE-profiler
• Understøtter DICOM og ikke-DICOM
• Kan integreres og er fleksibel

Del siden
Facebook Linkedin

Hvorledes kan vi hjælpe dig?

Logotype

KIBI bidrager til et bedre sundhedsvæsen i hele Skandinavien. Vores løsninger til medicinsk dokumentation og diagnostik bruges i dag på over 100 nordiske sygehuse og lægehuse af alle størrelser inden for primær behandling, ambulant behandling og stationær behandling.

Adresse

Lyskær 8 A
2730 Herlev
+45 70 22 10 11
info@kibi-danmark.dk

Quicklinks

Løsninger
Nyheder
Om os
Karriere
Kontakt os
Support

Abonnér på vores nyhedsbrev

Skriv koden: captcha

Følg os

Linkedin LinkedIn